ICF Diametros, Redakcja. 2012. “Information and Acknowledgments”. Diametros, no. 34 (December):1. https://doi.org/10.13153/diam.34.2012.501.