Saja, Krzysztof. 2012. “Discrimination Against Same-Sex Couples (in Polish)”. Diametros, no. 34 (December):92-115. https://doi.org/10.13153/diam.34.2012.500.