Kingma, Elselijn. 2011. “A Note on Being Healthy – Reply”. Diametros, no. 31 (March):136-37. https://doi.org/10.13153/diam.31.2012.467.