ICF Diametros, Redakcja. 2011. “Information and Acknowledgments”. Diametros, no. 30 (December):1. https://doi.org/10.13153/diam.30.2011.451.