ICF Diametros, Redakcja. 2011. “Foreword from the Editor”. Diametros, no. 27 (March):1-3. https://doi.org/10.13153/diam.27.2011.424.