ICF Diametros, Redakcja. 2010. “Information and Acknowledgments”. Diametros, no. 26 (December):226-27. https://doi.org/10.13153/diam.26.2010.423.