ICF Diametros, Redakcja. 2010. “Foreword from the Editor”. Diametros, no. 25 (September):1. https://doi.org/10.13153/diam.25.2010.399.