ICF Diametros, Redakcja. 2009. “Foreword from the Editor”. Diametros, no. 22 (December):1-2. https://doi.org/10.13153/diam.22.2009.358.