Sytnik-Czetwertyński, Janusz. 2008. “The Concept of the Monad According to Leibniz and Kant”. Diametros, no. 15 (March):38-56. https://doi.org/10.13153/diam.15.2008.292.