Kuniński, Tomasz. 2013. “Is Political Life A Happy Life According To Aristotle?”. Diametros, no. 8 (November):56-67. https://doi.org/10.13153/diam.8.2006.224.