Woleński, Jan. 2006. “The Theses of Theonomic Ethics”. Diametros, no. 7 (March):134-37. https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.205.