Gutowski, Piotr. 2005. “Naturalizm Niekonsekwentny Czy świadomy Swoich ograniczeń?”. Diametros, no. 6 (December):169-72. https://doi.org/10.13153/diam.6.2005.177.