Wyrwa, Michał. 2022. “Does the Folk Concept of Phenomenal Consciousness Exist?”. Diametros 19 (71):46-66. https://doi.org/10.33392/diam.1751.