Woleński, Jan. 2005. “The Metatheoretical Problems of Epistemology”. Diametros, no. 6 (December):70-93. https://doi.org/10.13153/diam.6.2005.165.