Faria, Domingos. 2020. “Is Epistemic Safety Threatened by Frankfurt Cases? A Reply to Kelp”. Diametros 17 (66):66-71. https://doi.org/10.33392/diam.1448.