Gadacz, Tadeusz. 2018. “Recognition As a Commitment”. Diametros 58 (58):87-91. https://doi.org/10.13153/diam.1286.