Domaradzki, Mikolaj. 2018. “Primary Substances and Their Homonyms in Aristotle’s Teleology”. Diametros 58 (58):2-17. https://doi.org/10.13153/diam.1281.