ICF Diametros, Redakcja. 2018. “Information and Acknowledgments (in Polish)”. Diametros 54 (54):174-75. https://doi.org/10.13153/diam.54.2017.1139.