Kolarzowa, R. (2005). Błogostan doskonały. O samopoczuciu estetyki uwag kilka. Diametros, (3), 203–217. https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.92