Mizera, J. (2004). „Bycie i czas”. Po dziesięciu latach. Diametros, (2), 103–107. https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.49