Roman, A. (2012). On Jan Woleński’s „Epistemologia” – From the point of view of a mathematician (in Polish). Diametros, (31), 175–188. https://doi.org/10.13153/diam.31.2012.471