ICF Diametros, R. (2010). Foreword from the Editor. Diametros, (25), 1. https://doi.org/10.13153/diam.25.2010.399