ICF Diametros, R. (2009). Foreword from the Editor. Diametros, (22), 1–2. https://doi.org/10.13153/diam.22.2009.358