Tomaszewska, A. (2008). Religijne inspiracje Medytacji Kartezjusza. Diametros, (18), 88–93. https://doi.org/10.13153/diam.18.2008.321