Sytnik-Czetwertyński, J. (2008). The concept of the monad according to Leibniz and Kant. Diametros, (15), 38–56. https://doi.org/10.13153/diam.15.2008.292