Kuniński, T. (2013). Is Political Life A Happy Life According To Aristotle?. Diametros, (8), 56–67. https://doi.org/10.13153/diam.8.2006.224