Bremer, J. (2006). Kilka uwag o tożsamości i jedności podmiotu. Diametros, (7), 228–230. https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.220