Kaszkowiak, P. (2006). Pięć uwag do artykułu Mateusza Klinowskiego nt. legalizacji związków partnerskich. Diametros, (7), 210–219. https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.218