Woleński, J. (2006). The theses of theonomic ethics. Diametros, (7), 134–137. https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.205