Kobiela, F. (2006). Struktura i geneza świata w filozofii przedkrytycznej Immanuela Kanta. Diametros, (7), 22–36. https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.196