Nęcka, E. (2005). Głos w dyskusji. Diametros, (6), 165–168. https://doi.org/10.13153/diam.6.2005.176