(1)
MiszczyƄski, R.; Tarnopolski, A. Philosophy and the Mass Media. Diametros 2005, 12-28.