(1)
Szymańska, B. Czy Zen Jest filozofią?. Diametros 2004, 108-113.