(1)
Warzoszczak, P. Leopold Hess I Maja Kittel O Modalnym Realizmie I Nazwach własnych. Diametros 2008, 104-122.