(1)
Tomaszewska, A. Religijne Inspiracje Medytacji Kartezjusza. Diametros 2008, 88-93.