(1)
Sytnik-CzetwertyƄski, J. The Concept of the Monad According to Leibniz and Kant. Diametros 2008, 38-56.