(1)
Bremer, J. Kilka Uwag O tożsamości I jedności Podmiotu. Diametros 2006, 228-230.