(1)
Szyroka, I. Artur Schopenhauer, W Poszukiwaniu mądrości życia. Parerga I Paralipomena. Drobne Pisma Filozoficzne, T. II, tłum. Jan Garewicz, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2004. Diametros 2004, 133-142.