(1)
Kaszkowiak, P. Pięć Uwag Do artykułu Mateusza Klinowskiego Nt. Legalizacji związków Partnerskich. Diametros 2006, 210-219.