(1)
Łuków, P. Ex Pumice Aqua. Diametros 2006, 129-133.