(1)
Kobiela, F. Struktura I Geneza świata W Filozofii Przedkrytycznej Immanuela Kanta. Diametros 2006, 22-36.