(1)
MiƂkowski, M. O Rzekomym Zmierzchu Filozofii Analitycznej. Diametros 2005, 249-254.