(1)
Ziemiński, I. O przyszłości Filozofii (nie Tylko) Analitycznej. Diametros 2005, 203-208.