(1)
Gutowski, P. Naturalizm Niekonsekwentny Czy świadomy Swoich ograniczeń?. Diametros 2005, 169-172.