(1)
Nęcka, E. Głos W Dyskusji. Diametros 2005, 165-168.