(1)
WoleĊ„ski, J. The Metatheoretical Problems of Epistemology. Diametros 2005, 70-93.