[1]
Poczobut, R. 2005. Conceptual analysis is not enough (Reply to Karol Polcyn). Diametros. 3 (Mar. 2005), 198–202. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.91.