[1]
Poczobut, R. 2005. The pitfalls of philosophy (Reply to Tadeusz Szubka). Diametros. 3 (Mar. 2005), 189–192. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.89.