[1]
Chmielowski, F. 2005. Philosophy, aesthetics, and metaphysics. Diametros. 3 (Mar. 2005), 108–113. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.77.