[1]
Schetz, A. 2015. William James’ Ideomotor Theory of Action (in Polish). Diametros. 43 (Mar. 2015), 137–157. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.43.2015.721.